Neets i folkeskolen: Når teknologi er løsningen på teknologiske udfordringer 

 

Læs casen på engelsk

Søndervangskolen i Aarhus er en stor folkeskole med lige så store ambitioner. De stiller krav til eleverne og dem selv som ledere og lærere, såvel som til deres faciliteter og det tekniske udstyr. De søger mod udvikling og fremskridt, og her er et optimalt samspil mellem lærere, elever og faciliteterne essentielt for at nå længst muligt. Men hvordan skaber man de bedst mulige arbejdsvilkår, der både giver mening for lærere og eleverne i didaktisk og pædagogisk øjemed? Spørger man Søndervangskolens viceskoleleder, Martin Bernhard, kan svaret ligge i at arbejde med teknologien - og ikke imod den.

 

Fjernbetjeninger følger, fjernbetjeninger forsvinder

 

Martin Bernhard ved godt, at teknologi er kommet for at blive. Den gør sit indtog på skolerne, og er i stigende grad både i Danmark og i udlandet et vilkår for skolernes virke. Dét tog Martin konsekvensen af i 2012, hvor det teknologiske tiltag på Søndervangskolen startede med indkøb af iPads til alle elever - som siden er blevet til Chromebooks. Der blev også installeret skærme i samtlige klasselokaler, men med skærmene fulgte også fjernbetjeningerne, og Martin uddyber, “Der er altid et vist teknologitab på skoler af devices eller noget andet, og jeg ville ikke have fjernbetjeningerne liggende ude i klasserne, for det kan man ikke i skolerne i dag. Alting forsvinder, og hvordan får vi så tændt skidtet?”

Teknologi kan være kilde til en del frustrationer på skoler rundt omkring i landet. Fjernbetjeninger bliver væk, man glemmer at slukke skærmen, man spilder tid, når man skal sætte en præsentation op, eller også er lærerne måske ikke i stand til at udnytte alle de funktioner, der ligger gemt i teknologien. Teknologien medfører ikke kun muligheder, men også et behov for at tøjle og tilpasse den de enkelte skolers dagligdag. Så hvordan opnår man fuld integration af nye, digitale funktioner i klasseværelset uden at investere ekstra/unødvendig tid eller penge i det? Og måske vigtigst: Hvordan arbejder man med teknologien - og ikke imod den?

Som skole er man bundet af SKI-aftaler ifm. indkøb af bl.a. AV-udstyr. I Aarhus Kommune er det Atea, som er leverandør af AV-udstyret, og de introducerer Martin for Neets-knappaneler: “Atea introducerer os for de her Neets-paneler og siger, at det er lige løsningen for os. Det er bare at have dem fastmonteret ved skærmen, trykke på dem, og så er skærmen egentlig i gang. Så den tjener formålet meget simpelt.”

Et enkelt setup

 

Neets-knappanelerne, som Søndervangskolen siden 2013 har fået installeret omkring 50 af, hedder Neets Control - EcHo. Her kan hver knap konfigureres til en specifik funktion, som fx at tænde og slukke for et display eller kontrollere volumen. Den samler kort sagt kontrol af al AV-udstyret i rummet og giver det hele en ensartet brugerflade:

“Helt fra begyndelsen har vi kørt de her NEC-skærme som en samlet løsning for alle. Men fra ‘13 og frem her til ‘20, er det klart, at der har været udskiftning, og der er vi gået over til to andre modeller sidenhen, så Neets-panelerne har faciliteret op til tre forskellige mærker. Men derudover faciliterer de også iPads via den trådløse opkobling”, siger Martin og uddyber, “Hvis man kigger på smartboards, som stadig lever derude - de har måske en funktionsanvendelse på 10%, fordi man bare bruger dem til præsentationer; man bruger ikke alle de features indbygget i disse. Så tænkte jeg: Hvorfor skal vi have noget, der i virkeligheden kan så meget, men som alligevel er så teknisk, så lærerne hverken har overskud eller mulighed for at sætte sig ind i det hele? Vi skal have skærme, vi kan slukke og tænde på en smart måde, vi skal kunne bruge noget HDMI og VGA og samtidig have noget trådløst, hvor du egentlig bare siger ’nu går jeg på Apple TV'. Så det, vores paneler har været programmeret til, er: VGA, HDMI, Apple TV, så tænd/sluk, og en volumenknap. Det er meget, meget simpelt for lærerne at forstå. Det der med, at det er noget, som samler det hele - uafhængigt af device osv. - dén del har gjort, at man faktisk tænker det som et meget enkelt setup.” 

Neets Control - EcHo

"Det er meget, meget simpelt for lærerne at forstå."

 

 

Fuld integration af IT i undervisningen

 

Da skolen indkøbte iPads til alle eleverne, skulle de sikre, at lærerne forstod at bruge dem aktivt og udnytte mulighederne ift. undervisningen. Derfor investerede skolen i, at lærerne blev certificerede Apple Teachers. I 2016 blev skolen også som den eneste folkeskole i Danmark en såkaldt Apple Distinguished School, hvilket vil sige, at skolen har opnået excellence ift. ledelse, styring, resultatopnåelse og integration af IT i undervisningen. Dette var en investering fra skolens side, og Martin forklarer, “Med iPad’en har vi investeret massivt i kompetencetilegnelse hos hver medarbejder. I modsætning til dét blev Neets knappanelerne egentlig bare sat op, og så skrev vi ud i en mail: Tænd, sluk, tryk på VGA, tryk på HDMI, tryk på Apple TV, that’s it. Det krævede nul investering ift., om man så kan finde ud af det i virkeligheden.”

For Martin er det altså netop den simple, fastmonterede brugerflade, der har vist sig særligt værdifuld: “Meningen med at sætte Neets-panelerne op var den her tænd-sluk-funktion til Apple TV’et og det, der var trådløst i 2013. Det er for at få mobiliteten i læringsrummet; eleverne kan koble på og bruge det til at vise læreren ’Hov, se lige her - jeg er i gang med den her opgave, ser det rigtigt ud?’ eller 'Vi har arbejdet med det og det, og nu vil vi fortælle, hvordan vi er nået frem til de her løsninger.' Det handler også om, hvad læreren skal bruge tid på. At have noget der er fastmonteret ifm. panelerne, det har været godt for os.”

Intent nyt er godt nyt

 

“Hvis man sammenligner med kulturen, tror jeg som regel, at man på lærerværelser og skoler er ret dygtig til at sige, når noget ikke virker. Her på stedet har der været en turnaround, så man er blevet meget mere udviklingsorienteret; hvis der er udfordringer, så er det selvfølgelig noget, vi skal løse. Men ellers så er der en traditionel tilgang til, at man er dygtig til at sige, når noget ikke virker. Så når jeg ikke hører noget, så er det fordi, det virker. Så det er positivt. Hvis der havde været det mindste, så havde jeg hørt det,” forklarer Martin. 

Fraværet af feedback bekræfter altså, at det virker, men det afholder ikke Martin fra at sætte uddybende ord på de positive effekter og resultater, han kan se, Neets Control - EcHo har medført: “Fordi panelbetjening og smart houses især inden for de sidste par år er begyndt at fylde endnu mere, er jeg sikker på, at fastmonterede paneler er noget af det, vi kommer til at se endnu mere af. Teknologimarkedet er samtidig blevet sådan, så folk kan sidde med en mac, en chromebook, en PC eller noget andet, så hvordan får du produktuafhængige integrationsmuligheder? Også fordi, vi får rigtig mange gæster, og mange bruger vores mødelokaler til fx udlån, så det der med, at man kan have noget, der kan servicere alle uanset fabrikat - dén del betyder bare meget. Og det er også det, jeg er 100% sikker på, vi kommer til at se i fremtiden; der er behov for noget, der kan virke samlende, uanset hvad folk ellers måtte komme med.” 

Martin Berhard - Vice Principle of Søndervangsskolen Aarhus Martin Berhard, Viceskoleleder, Søndervangskolen in Aarhus

Teknologisk alder

Økonomisk set er der ifølge Martin også en del at hente, “Hvis vi bare kigger på brændetiden af skærmene, som er ca. 10.000 timer årligt, og hvis jeg nu nøjes med at sige, at de kun er tændt i 8 timer - kontra hvis de var tændt i 24 timer - så er der ingen tvivl om, at der er 2/3 højere forbrug af skærmene, hvis ikke jeg havde haft et panel til også at styre, hvornår de automatisk slukker ned. Jeg tror i virkeligheden, at har man noget, som er simpelt og enkelt, så gør det også, at der er en vis økonomisk gevinst.” Han fortsætter, “Der har i hvert fald været en økonomisk gevinst ved et så holdbart produkt, som har været nemt at implementere. Det er godt nok kun 7 år, men teknologisk er 7 år jo rigtig, rigtig lang tid.”

Forgot my Password

Have you forgotten your password? Don't worry! Type your E-mail below and we will send you a new password.